Máy photocopy đen trắng FUJI XEROX Docucentre S2110, Copy/In mạng/Scan màu - DADF - Duplex
674

GIÁ: 22,000,000 VND (ÐÃ CÓ VAT)
Mua hàng: (028) 3975 5446
Hotline: 0917 112 900
Mail đặt hàng: truongvu@lenamvinh.com

Thông tin nhanh về sản phẩm

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu - DADF - Duplex
Thông số kỹ thuật:
+ Tốc độ copy/In: 21 trang/ phút
+ Tốc độ scan: 23 trang/ phút (màu, đen trắng)
+ Bộ nhớ: 256MB
+ 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)
+ 01 khay giấy tay (100 tờ)
+ Khổ giấy A5 -A3
+ Sao chụp liên tục: 999 tờ
+ Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%
+ Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn
BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM FUJI XEROX THÁNG 04 NĂM 2018
COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ XEM SÔN
Nhaø phaân phoái ủy quyền chính thöùc saûn phaåm FUJI XEROX
127 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP. HCM
Vaên Phoøng Chính
Tel : 35267763 - Fax : 35267673
Trung Taâm Dòch Vuïï Baûo Haønh & Söûa Chöõa
Tel : 35267761-35267762 - Fax : 35267672
+ Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn
+ Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)
+ Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100Base -TX, USB2.0
+ Scan màu, scan mạng

0917 112 900

Hỗ trợ 24/7

Bảo hành tận nơi

Khách hàng

Giao hàng miễn phí

Tại TPHCM

Sản phẩm cùng nhóm